Arbeidsovereenkomstenwet: loonbedragen aangepast op 1 januari 2019

De loonbedragen in de Arbeidsovereenkomstenwet worden op 1 januari 2019 geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn op 12 november verschenen in het Belgisch Staatsblad:
1/ 16.100 euro (basisbedrag) wordt op 34.819 euro gebracht (artikelen 22bis, 65 en 104 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Het gaat hier om de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding.
2/ 32.200 euro (basisbedrag) wordt op 69.639 euro gebracht (artikelen 65 en 69 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Het gaat hier om de toepassing van het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.
Bijvoorbeeld: artikel 22bis van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het scholingsbeding geacht wordt onbestaande te zijn wanneer het jaarloon 34.819 euro niet overschrijdt. Uiteraard zal men ook moeten voldoen aan de andere wettelijke voorwaarden.
Sinds 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn voor elke werknemer op dezelfde manier bepaald, ongeacht zijn statuut. Voor bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst aangevangen is vóór die datum, geldt een systeem met behoud van de opgebouwde opzeggingstermijn (op 31 december 2013). In die gevallen zijn de (oude) loongrenzen nog relevant.
Bron:

Aanpassing op 1 januari 2019 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 12 november 2018

Aanpassing op 1 januari 2018 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden ( artikel 131 ), BS 17 november 2017

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978 (Arbeidsovereenkomstenwet)

Gepubliceerd op 15-11-2018

  421