Arbeidsongeval: Preventie-instituut krijgt rol in strijd tegen onevenredig verzwaarde risico’s

Ondernemingen met een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen worden van nabij gevolgd door de preventiedienst van hun verzekeraar. In sectoren met een verhoogd risico kan ook een eigen sectoraal preventie-instituut opgericht worden, dat de rol van de preventiediensten overneemt. Met een KB van 19 september 2019 schakelt de regering die preventie-instituten in het preventiebeleid in.
In de sectoren waar een preventie-instituut actief is, verwittigt het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) dat preventie-instituut wanneer het vaststelt dat een onderneming uit de sector een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen heeft. Het preventie-instituut informeert de werkgever over de gevolgen van die kwalificatie. Bijvoorbeeld over de verplichting om een preventiecontributie te betalen. De werkgever betaalt die contributie rechtstreeks aan het preventie-instituut. En het is het preventie-instituut dat het preventieplan opstelt en daarover verslag uitbrengt bij Fedris.
Het KB zegt ook hoe een preventie-instituut wordt opgericht. Het initiatief ligt bij de voorzitter van het paritair comité. Die dient een aanvraag tot instelling van een preventie-instituut in bij het beheerscomité van Fedris en preciseert voor welke categorieën van werkgevers het preventie-instituut zal optreden.
Het beheerscomité beslist dan of het preventie-instituut er al dan niet kan komen. En het bepaalt vanaf wanneer het preventie-instituut mag optreden.
Bij een positieve beslissing zal Fedris alle betrokken verzekeraars zelf verwittigen.
Sommige sectoren hebben die procedure trouwens niet afgewacht. Zo functioneert binnen de bouwsector al een eigen preventie-instituut, Constructiv.
Het KB van 19 september 2019 treedt in werking op 12 oktober.

Gepubliceerd op 03-10-2019

  332