Anticoronavirusmaatregelen verlengd tot 3 mei en versoepeld voor tuincentra, brico’s én accountants

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van eind vorige week uitgeschreven in een wijzigingsbesluit, dat hij nog vrijdagavond heeft gepubliceerd. De wijzigingen gingen enkele uren later in. Het ministerieel besluit met nieuwe anti-Covid-19-maatregelen is minstens zo interessant om wat er níet in staat, als om wat er wél in staat.
Nog niet in het besluit
Zo werd het aangekondigde bezoekrecht in de woon- en zorgcentra na protest uit het definitieve besluit geschrapt. Wat er ook niet in staat, is het verbod op grote evenementen – zoals zomerfestivals – tot eind augustus. Net zo min als de verplichting om een pasje te hebben om naar zee te mogen gaan.
Wat staat er dan wél in?
Verlenging
Eerst en vooral dat de verplichte sluiting van de handelszaken, het verplichte telewerk, de social distancing en alle andere dringende federale maatregelen tegen het coronavirus verlengd worden tot en met zondag 3 mei.
Handelszaken
Vervolgens dat er geen 2, maar 3 uitzonderingen bijkomen op de verplichte sluiting van handelszaken en winkels. Namelijk voor:
 • ‘de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen;
 • de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen; en
 • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten’.
Dat brengt het totale aantal uitzonderingen nu op 10.
Net als in de grootwarenhuizen, moet er in de doe-het-zelfzaken, tuincentra, boomkwekerijen en groothandels in de mate van het mogelijke individueel gewinkeld worden en mag er zich maar 1 klant per 10m² bevinden, gedurende ten hoogste 30 minuten.
Accountants en belastingconsulenten
Het ministerieel besluit met de anticoronamaatregelen bevat in bijlage een lijst van Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. Ondernemingen uit die vitale sectoren mogen aan het werk blijven. Het wijzigingsbesluit voegt daar een categorie aan toe: ‘de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten’.
Horeca
Inrichtingen in de horecasector blijven gesloten, maar hotels – en vanaf nu ook aparthotels – mogen open blijven. Hun restaurants, vergaderzalen en recreatiefaciliteiten blijven echter dicht.
Samenscholingsverbod
Het samenscholingsverbod blijft van kracht. Dat treft ook de ‘activiteiten van de erediensten’. Al heeft de minister een nieuwe uitzondering in het besluit opgenomen voor: ‘religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft’.
En ook ritjes te paard zijn vanaf nu toegelaten, maar dan alleen ‘met het oog op het welzijn van het dier, en met een maximum van 2 ruiters’.
Nog niet naar school
De scholen blijven dicht, maar zij mógen vanaf nu nieuw pedagogisch materiaal ter beschikking stellen van de leerlingen thuis.
Blijf in uw kot
Iedereen is ‘ertoe gehouden thuis te blijven’. Al komen daar 4 uitzonderingen bij:
 • om tegemoet te komen aan familiale noden, zoals een bezoek brengen aan de partner of kinderen in het kader van co-ouderschap;
 • om te zorgen voor dieren;
 • om verplaatsingen uit te voeren in het kader van vrijwilligerswerk voor een bedrijf uit een cruciale sector of voor een essentiële dienst;
 • om de verplaatsingen uit te voeren die nodig zijn om de kinderen pedagogisch materiaal te kunnen ter beschikking stellen.
Uiteraard met behoud van minstens anderhalve meter afstand tussen alle betrokken personen.
Per sector
Net als in de voorgaande versies worden de cruciale sectoren in een eerste bijlage beschreven en worden ze in een tweede bijlage nog eens toegelicht per sector. Daar noteerden we wijzigingen voor de volgende paritaire comités:
 • PC 120 voor de textielnijverheid (ook voor dringende werkzaamheden)
 • PC 121 voor de schoonmaak (schoorsteenvegers)
 • PC 126 voor de stoffering en houtbewerking
 • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel (doe-het-zelfzaken en tuincentra)
 • PC 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken (doe-het-zelfzaken en tuincentra)
 • PC 329 voor de socioculturele sector (niet-commerciële radio en televisie), en
 • PC 377 voor de non-profitsector (mutualiteiten).
Wordt vervolgd
Het huidige wijzigingsbesluit is bij zijn publicatie op 17 april onmiddellijk in werking getreden. Alle maatregelen uit het besluit gelden in principe tot en met 3 mei.
Maar vrijdag is het opnieuw Nationale Veiligheidsraad en op de agenda staan alvast de volgende puntjes: de gefaseerde heropening van de scholen (lager onderwijs), de huwelijksplechtigheden, de situatie van de gespecialiseerde doe-het-zelf-zaken en van de doe-het-zelfzaken met een gemengd aanbod, en de verplichting om al dan niet mondmaskers te dragen.

Gepubliceerd op 21-04-2020

Berichttitel

Berichtomschrijving
  513