Alternatief voor de bedrijfswagen: consensus nog veraf

De bedrijfswagen beroert al jaren de gemoederen. Dit voordeel dat heel wat ondernemingen aan een deel van hun kaderleden of werknemers toekennen, wordt al lang geviseerd. Het doet immers onze wegen dichtslibben, het leidt tot mobiliteitsproblemen en vervuiling, allemaal problemen die onze beleidsmensen weliswaar willen bestrijden, maar toch fiscaal blijven bevoordelen. Maar het is kennelijk geen sinecure om een alternatief te vinden dat iedereen tevreden stelt.

Op vraag van de federale regering heeft de human resources consultant SD Worx een wetsvoorstel voorgelegd. In hoofdzaak komt het erop neer dat de werknemer die over een bedrijfswagen beschikt, zou kunnen kiezen voor een financiële compensatie gekoppeld aan dezelfde fiscale voordelen. Zo zou hij de middelen krijgen om een abonnement op het openbaar vervoer te financieren en het saldo naar eigen goeddunken te spenderen.

Verschillende organisaties in het domein van de mobiliteit, zoals Febiac of Touring, zijn zwaar ontgoocheld en willen gehoord worden door de wetgevende instanties. In hun ogen beperkt dit voorstel zich tot een omzetting van de wagen in cash op basis van de catalogusprijs van de wagen, na aftrek van de prestatie in natura, zonder dat de begunstigde verplicht wordt om die som aan een alternatief voor de wagen te besteden.

Het voorstel van SD Worx, zo stellen ze nog, weegt veel te licht om het mobiliteitsprobleem op te lossen en de economische kost van de vele files te terug te dringen.

Om hun standpunt kracht bij te zetten, leggen zij een analyse voor van het studiebureau Traject die aantoont dat een mobiliteitsbudget, dat een ruime keuze aan alternatieve duurzame vervoermiddelen biedt en integraal deel uitmaakt van een bedrijfsmobiliteitsplan, de verplaatsingen met de wagen met zo’n 15% kan verminderen.

De strijd is dus nog lang niet gestreden. Intussen werkt de Brusselse regering naarstig voort aan haar eigen maatregelen om de verkeersknoop in het hoofdstedelijk gewest te ontwarren. De Brusselse minister van Milieu, Céline Frémault (cdH), gesteund door haar collega van Mobiliteit, Pascal Smet (sp.A), stelt voor om de ondernemingen die hun werknemers een bedrijfswagen aanbieden te verplichten hun ook een abonnement op het openbaar vervoer of een bedrijfsfiets te geven. De betrokken werknemers zouden ook een abonnement op de dienst Villo kunnen nemen. Volgens de Brusselse ministers zouden tegen 2018 38.000 mensen die in Brussel werken hiervoor in aanmerking komen.

Source:

site RTBF met berichten van persagentschappen, 5 mei 2017

Gepubliceerd op 16-06-2017

  577