Aanmoedigingspremie voor werknemers van Vlaamse ondernemingen

De Vlaamse Regering breidt de aanmoedigingspremie uit tot werknemers van ondernemingen die te maken krijgen met een daling van hun economische activiteiten (bv. dalende productie, dalende omzet of dalende bestellingen) als gevolg van de coronacrisis.
Via haar besluit van 18 maart 2020 past de Vlaamse Regering hiervoor zowel de regeling over de aanmoedigingspremie voor de privésector als die voor de socialprofitsector aan.
De uitbreiding geldt enkel voor de periode vanaf 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.
Substantiële daling van omzet, productie of bestellingen
Werknemers van ondernemingen uit de privésector en de socialprofitsector met een substantiële daling van minstens 20% van hun omzet, productie of bestellingen in de maand waarin de arbeidsduurvermindering start, ten opzichte van dezelfde maand van het jaar voordien, komen nu ook in aanmerking voor de aanmoedigingspremie.
Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro.
Werkgever stelt plan op
De werkgever moet een plan opstellen waarin hij deze daling van de economische activiteiten van de onderneming als gevolg van de impact van de coronavirusmaatregelen aantoont.
Dat plan moet volgende gegevens bevatten:
  • de opgave van de arbeidsherverdelingsmaatregelen en de link met de impact van de coronavirusmaatregelen
  • de opgave van het aantal arbeidsplaatsen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen;
  • de opgave van de periode van de maatregelen;
  • de btw-aangiften van alle maanden.
Het plan moet goedgekeurd worden door de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan door de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek daaraan door het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebrek daaraan moet het worden opgenomen in het arbeidsreglement.
Als het bewijs van onderneming in moeilijkheden of in herstructureringen blijkt uit bovenstaand plan, kan de aanmoedigingspremie bij verminderde arbeidsduur slechts worden toegekend gedurende de periode van de maatregelen vermeld in dit plan en uiterlijk tot 30 juni 2020.
Aanmoedigingspremie elektronisch aanvragen
Werknemers moeten de aanmoedigingspremie zelf aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als online.
Als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus, roept de Vlaamse Regering iedereen op om de aanmoedigingspremie bij opname van ouderschapverlof, medische bijstand en palliatief verlof via het online formulier aan te vragen.
Indien dit niet mogelijk is, kan de aanvraag via mail verstuurd worden op aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.
De verwerking van aanvragen via gewone post zal een aanzienlijke vertraging oplopen.
Opgelet! Alleen de aanmoedigingspremie ‘zorgkrediet’ op basis van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) kan online aangevraagd worden. Zowel door werknemers van de privésector als van de socialprofitsector.
Wijziging arbeidsduurvermindering
Werknemers aan wie de aanmoedigingspremie werd toegekend, die hun arbeidsduur willen wijzigen, moeten dat binnen de 30 dagen melden aan de administratie.
De werkgever van deze werknemers kan namens hen deze wijzigingen aan de administratie meedelen, mits zijn hun werkgever daartoe uitdrukkelijk mandateren.
In werking
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2020 treedt in werking op 1 april 2020 en treedt buiten werking op 1 juli 2020.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24 maart 2020.

– Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, BS 20 maart 2002 (art. 3, art. 14, art. 15 en art. 17)

– Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 27 juli 2002 (art. 19, art. 20 en art. 22)

Gepubliceerd op 26-03-2020

  488