40%-30%-20%-regime voor álle werknemers die recht geven op Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

De Vlaamse regering optimaliseert het regime van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor personen met een arbeidshandicap. Met als blikvanger: het standaard toepassen van het 40%-30%-20%-regime.

VOP voor werkgevers

Vanaf 1 oktober 2020 heeft de werkgever van een werknemer met een vastgesteld recht van onbepaalde duur altijd recht op een ondersteuningspremie van 40% van het geplafonneerd referteloon gedurende het kwartaal van de aanvraag en de 4 volgende kwartalen, en zakt dat percentage daarna naar 30% tijdens het 5e t.e.m. 8e kwartaal, en naar 20% gedurende de resterende kwartalen. Tot 1 oktober werden de periodes van eerdere tewerkstelling bij dezelfde werkgever en de periodes waarin de werknemer een doorstroomtraject of IBO volgde afgetrokken van die 20 kwartalen, waardoor de premie sneller op een lager percentage uitkwam. Dat is nu niet meer het geval. De werkgever behoudt bovendien de mogelijkheid om een verhoogde premie aan te vragen bij het Departement Werk en Sociale Economie.
Voor maatwerkbedrijven gelden er specifieke regels. Daar geven nu ook de werknemers die al in dienst waren en die na 1 januari 2015 een arbeidshandicap kregen, recht op een Vlaamse ondersteuningspremie. En doelgroepwerknemers kunnen voortaan doorgroeien naar de functie van begeleider van doelgroepwerknemers mét behoud van de premie.

VOP voor zelfstandigen

Vanaf 1 oktober 2020 kent het departement de VOP toe aan alle personen met een arbeidshandicap die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofd- óf bijberoep zijn geworden. Tot nu gold dat recht maar na 1 juli 2016 voor de zelfstandigen in bijberoep.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020.

Gepubliceerd op 04-10-2020

  104