Kennelijk grove fout van zaakvoerder

ZaakvoerderHet hof van beroep te Gent sprak zich uit over de aansprakelijkheid van een zaakvoerder. De vraag was of onverantwoorde betalingen aan verbonden vennootschappen een kennelijk grove fout uitmaken. Dit arrest verscheen op 3 mei 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 361) samen met een korte bespreking van Sarah De Geyter. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Gent van 12 oktober 2015.

Aansprakelijkheid zaakvoerder – kennelijk grove fout – fiscale fraude – betaling substantiële bedragen aan verbonden vennootschappen – miskenning essentiële regels vennootschapsleven 

Iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5 §3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, maakt een kennelijke grove fout uit in de zin van artikel 265 §1 lid 4 W.Venn. Deze kennelijk grove fout kan niet worden betwist wanneer de zaakvoerder niet aantoont dat hij hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van de correctionele rechtbank dat hem heeft veroordeeld.

De betaling van substantiële bedragen aan verbonden vennootschappen zonder dat hiervoor een economische of financiële verantwoording bestaat en zonder concreet voordeel voor de vennootschap die de betaling verricht, bij gebrek aan overeenkomst of enige bedongen tegenprestatie, maakt een kennelijk grove fout uit die een redelijke en diligente zaakvoerder niet zou hebben begaan en die strijdt met de essentiële regels van het vennootschapsleven.


Bron: Gent 12 oktober 2015, NjW 2017, afl. 361, 319.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sarah De Geyter in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over aansprakelijkheid van zaakvoerders.

 

Gepubliceerd op 03-05-2017

  746