Derdenverzet tegen arbitrale uitspraken

Het Grondwettelijk Hof acht het gebrek aan derdenverzet tegen arbitrale uitspraken ongrondwettig. Met dit arrest lijkt een wetgevend initiatief in die zin onafwendbaar. Dit arrest verscheen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 28 juni 2017 (nr. 365) samen met een bespreking van Tijl De Jaeger. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2017 (nr. 2017/21). 

Gepubliceerd op 06-07-2017

Arbitrale uitspraak – bewijswaarde ten aanzien van derden – derdenverzet – rechten van verdediging – schending artikel 10 en 11 Gec.Gw. 

Net als een rechterlijke beslissing heeft een arbitrale uitspraak een bepaalde bewijswaarde ten aanzien van derden. In tegenstelling tot de rechterlijke beslissing beschikt de derde die zich benadeeld acht door een arbitrale uitspraak niet over het buitengewoon rechtsmiddel derdenverzet om zich de arbitrale uitspraak niet-tegenstelbaar te doen verklaren. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.


Bron: GwH 16 februari 2017, nr. 2017/21, NjW 2017, afl. 365, 488.

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Tijl De Jaeger in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over derdenverzet tegen arbitrale uitspraken.

 

 

  593