Btw op advocatenhonoraria

HellingHet Grondwettelijk Hof acht de opheffing van de btw-vrijstelling niet strijdig met het recht op toegang tot de rechter, dit evenwel onder voorbehoud van een voldoende passend stelsel van rechtsbijstand. Dit arrest verscheen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 31 mei 2017 (nr. 363) samen met een bespreking van Tijl De Jaeger. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 februari 2017 (nr. 2017/27). 

Advocatenhonoraria – belasting over de toegevoegde waarde – toegang tot de rechter – verwerping beroep tot vernietiging 

Ingevolge de wijziging van artikel 44 § 1, 1° WBTW is sinds 1 januari 2014 btw verschuldigd op de diensten geleverd door advocaten. Een beroep tot vernietiging werd ingesteld bij het Grondwettelijk Hof wegens onder meer een vermeende schending van het recht op toegang tot de rechter. Het Grondwettelijk Hof schoof de hete aardappel door naar het Europees Hof van Justitie en baseert zich op diens arrest van 28 juli 2016 om het vernietigingsberoep te verwerpen. 


Bron: GwH 23 februari 2017, nr. 2017/27, NjW 2017, afl. 363, 394.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Tijl De Jaeger in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over btw voor advocaten.

 

Gepubliceerd op 31-05-2017

  616