Afwijzing sollicitant wegens zwaarlijvigheid

WeegschaalDe arbeidsrechtbank te Luik heeft geoordeeld dat zwaarlijvigheid wel degelijk een handicap kan uitmaken in de zin van de Antidiscriminatiewet. Dit betekent dat wanneer een werkgever een sollicitant afwijst wegens zwaarlijvigheid er sprake is van discriminatie op grond van handicap.
Dit vonnis verscheen op 17 mei 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 362) samen met een bespreking van Miet Vanhegen. Hierna volgt het kopje bij dit vonnis van de arbeidsrechtbank te Luik van 20 juni 2016. 

Aanwerving – discriminatie  zwaarlijvigheid – handicap – uiterlijk kenmerk 

Een sollicitant die voor een functie als rijinstructeur bij een autorijschool postuleert wordt afgewezen op grond van zijn morbide obesitas. Na een eerste gesprek ontvangt de sollicitant, die over alle juiste kwalificaties beschikt, een bericht waarin hem wordt meegedeeld dat zijn uiterlijk niet past bij de functie en waarbij hem ook gevraagd wordt of hij er al aan gedacht heeft om gewicht te verliezen. De rijschool verklaart bovendien dat ze de morbide obesitas van de man als een handicap beschouwen voor dit type werk. De man voert voor de arbeidsrechtbank aan dat deze een discriminatoire handeling uitmaakt op basis van handicap of ten minste op grond van een uiterlijk kenmerk. De arbeidsrechtbank oordeelde in casu dat, hoewel het op zich geen beschermd criterium vormt, zwaarlijvigheid inderdaad een handicap kan uitmaken in de zin van de Antidiscriminatiewet. De afwijzing door de rijschool vormt volgens de rechtbank dan ook een discriminatie op basis van handicap en minstens op grond van een uiterlijk kenmerk. Bovendien kon de rijschool de discriminatoire handeling niet rechtvaardigen door het bestaan van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste aan te tonen. Daarnaast verwijst de rechtbank naar de verplichting om redelijke aanpassingen te treffen in het geval van handicap, een verplichting die ook in de sollicitatiefase van de arbeidsbetrekking speelt. De arbeidsrechtbank verklaarde de vordering dan ook gegrond en kende een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon toe aan de sollicitant in overeenstemming met artikel 18 Antidiscriminatiewet.


Bron: Arbrb. Luik 20 juni 2016, NjW 2017, afl. 362, 366.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Miet Vanhegen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over zwaarlijvigheid bij tewerkstelling.

 

Gepubliceerd op 17-05-2017

  623