3 Congressen

De rechtswetenschappelijke congressen

Tijdens een tweede fase werd een diepgaandere reflectie gehouden over de resultaten van de platformdagen. Dit vond plaats aan de hand van vier congressen waarbij binnen- en buitenlandse experten de resultaten van de platformdagen aanwendden voor verdere analyse en beschouwingen.

 De congressen vonden plaats in Mechelen op:

  • 20/10/2016 > Justitie & Diversiteit en Avondcongres over Radicalisering
  • 21/10/2016 > Justitie & Welzijn 
  • 10/02/2017 > Justitie & Management 

 Tijdens ieder congres werden een aantal keynote-sprekers aan het woord gelaten, terwijl de deelnemers zelf in een reeks van workshops dieper nadachten over deelaspecten van ieder thema.

topbanner