Op.Recht.Mechelen

OP.RECHT.MECHELEN.

Een stadsfestival rond recht en rechtvaardigheid.

In 1616 vestigde de Grote Raad zich in het Hof van Savoye, de plek waar tot op heden recht gesproken wordt.


Met OP.RECHT.MECHELEN. viert Mechelen 400 jaar rechtspraak in dat Hof en stelt de fundamentele vrijheden waarop onze samenleving gebouwd is centraal. Via het rijke cultuuraanbod wenst het stadsfestival in al haar diversiteit de begrippen recht en rechtvaardigheid emotioneel te vertalen voor het grote publiek. Daarin is plaats voor humor, verwondering, ontroering en wellicht soms ook verbijstering.

Het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. steunt op drie pijlers: een rechtswetenschappelijk luik, een cultureel luik en een sociaal luik.

I.

Het wetenschappelijk perspectief wil voorbij gaan aan de waan van de dag en de blik richten op hoe de rechtspraktijk er over pakweg twintig of dertig jaar zou moeten uitzien. Via een grootscheepse bevraging uitgezet in Vlaanderen, Wallonië, Den Haag en Dijon i.s.m. de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg en via een reeks congressen wordt een Groenboek ontwikkeld: een reeks voorstellen voor een toekomstige rechtspraktijk.
 

II.

Het culturele luik waaiert natuurlijk uit over verschillende cultuurdisciplines: van beeldende kunst over muziek en theater tot film en literatuur. Daarin is plaats voor humor, verwondering, ontroering en wellicht soms ook verbijstering. Voor emotie dus. In The right to be funny laten stand-up comedians ons lachen met de absurde of grappige kant van recht en rechtvaardigheid. De kunstinstallatie OOG gunt ons dan weer een spectaculaire en onverwachte uitkijk over de stad die van oudsher verbonden is met recht en rechtvaardigheid. En Kafka’s roman Het Proces dient als vertrekpunt voor een theaterstuk dat ons verbijsterd achterlaat over een systeem waarin wetten en regels in waanzin ontaarden. Het zijn maar enkele voorbeelden uit het rijke cultuuraanbod van het stadsfestival, een aanbod dat in al haar diversiteit de begrippen recht en rechtvaardigheid emotioneel wil vertalen voor het grote publiek.
 

III.

De sociale pijler, tot slot, geeft een stem aan al die mensen die dagelijks vechten voor meer recht en rechtvaardigheid: welke drempels komen mensen tegen op de weg van de straat naar de rechtbank?
We geloven sterk in deze multidisciplinaire aanpak, die zoveel mogelijk mensen wil laten participeren aan de denkoefening over de toekomst die het stadsfestival fundamenteel is. We zijn ervan overtuigd dat OP.RECHT.MECHELEN. heel veel kan losmaken bij een zeer breed publiek. Dat het een startpunt kan zijn voor een opwaartse spiraal. En we weten wel zeker dat dit groots opgezette project ook gewoonweg ‘schoon’ zal zijn. In alle mogelijke opzichten. We wensen u een zee aan mooie ervaringen. We wensen u dat u vaak geroerd moge worden. En dat u vanuit uw ‘aangeraakt zijn’ op uw beurt anderen wil meenemen op een boeiende reis naar een toekomst vol rechtvaardigheid.


 

 

topbanner