Opeenvolgende korpschefs Brusselse hoven moeten tot verschillend taalstelsel behoren

Gepubliceerd op 07-01-2020

De Raad van State heeft het koninklijk besluit vernietigd waarbij Marc Dallemagne wordt aangeduid tot voorzitter van het arbeidshof te Brussel. Eerder had het rechtscollege ook al de Franstalige vacature voor de functie vernietigd, omdat die voor een Nederlandstalige eerste voorzitter moest worden uitgeschreven. In een gelijkaardige zaak omtrent de Franstalige voorzitter van het tweetalige hof van beroep te Brussel lijkt de Raad van State dezelfde redenering te volgen, al legt hij de kwestie eerst voor aan het Grondwettelijk Hof. (Bron: nieuwsblad.be - 06/01/2020)

  161