Gemeenten kunnen binnenkort gedagvaard worden voor strafrechter

Gepubliceerd op 16-05-2018

Gemeenten, OCMW’s en overheidsdiensten kunnen binnenkort strafrechtelijk worden vervolgd voor misdrijven. De Kamercommissie Justitie heeft op 16/05/2018 een wetsvoorstel van de meerderheidspartijen in die zin artikelsgewijs goedgekeurd. Bedoeling is het aantal onterechte vervolgingen van burgemeesters, bijvoorbeeld voor ongelukken in hun gemeente, in te perken. (Bron: nieuwsblad.be - 16/05/2018)

  310