Geens legt vast welke extra uitgaven gescheiden ouders moeten delen

Gepubliceerd op 20-11-2018

Minister van Justitie Koen Geens heeft een lijst opgesteld met een aantal buitengewone onderhoudsuitgaven die gescheiden ouders verplicht moeten delen volgens de verdeelsleutel die in hun vonnis staat. Het voorstel kreeg al de goedkeuring van de ministerraad en wordt op 20/11/2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde Kamercommissie. (Bron: vrt.be - 20/11/2018)
  164