Dalend aantal gedetineerden in Belgische gevangenissen

Gepubliceerd op 21-08-2018

Het aantal gedetineerden in Belgische gevangenissen bedroeg op 20/08/2018 exact 10.065. Op 2 januari 2018 waren er dat 10.335. De cijfers zijn afkomstig van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (FOD Justitie). De openbare omroep had afgelopen weekend bericht dat het aantal gedetineerden voor het eerst sinds lang onder de kaap van 10.000 was beland. (Bron: demorgen.be - 20/08/2018)
  212