Vz. Kh. Antwerpen 4 november 2014, De Juristenkrant nr. 301

De Bhaalu-videorecorder maakt inbreuk op de auteursrechten van de Vlaamse omroepen. De voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel oordeelde op 4 november 2014 dat niet voldaan is aan de voorwaarden van de thuiskopie en dat er bovendien sprake is van een ongeoorloofde mededeling van televisie-uitzendingen aan het publiek. De rechtbank beschouwt de exploitant van het Bhaalu-systeem als een tussenpersoon. Het is hem verboden om nog verder Bhaalu-toestellen en -software te commercialiseren.

Gepubliceerd op 19-01-2015

  71