Voorrecht van de lasthebber ad hoc

JustitieAls een rechtspersoon het honorarium van de lasthebber ad hoc niet betaalt, wie moet dit verlies dan dragen? Voor andere gerechtelijke lasthebbers is voorzien in een regeling dit hun vergoeding garandeert. Het Grondwettelijk Hof oordeelde alleszins dat het verschil in behandeling niet ongrondwettig is.

Dit arrest verscheen op 14 oktober 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 328) samen met een korte bespreking van Eef Vandebroek. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 11 juni 2015.

Lasthebber ad hoc – honorarium – voorrecht van gerechtskosten – faillissementscurator en schuldbemiddelaar – strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersoon – recht op bijstand

Wanneer een rechtspersoon en haar vertegenwoordiger beiden strafrechtelijk worden vervolgd voor dezelfde of samenhangende feiten, schrijft artikel 2bis V.T.Sv. voor dat de rechtbank of het hof bij wie de zaak aanhangig is, een lasthebber ad hoc aanwijst om de verdediging van de rechtspersoon te verzekeren. Het honorarium van deze lasthebber ad hoc, meestal een advocaat, maakt niet het voorwerp uit van enig voorrecht of systeem dat betaling garandeert wanneer de rechtspersoon in gebreke blijft, in tegenstelling tot wat het geval is voor andere gerechtelijke lasthebbers. Deze situatie schendt volgens het Grondwettelijk Hof het gelijkheidsbeginsel uit artikels 10 en 11 van de Grondwet niet.


Bron: GwH 11 juni 2015, nr. 2015/85, NjW 2015, afl. 328, 638.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het honorarium van de lasthebber ad hoc.


Gepubliceerd op 14-10-2015

  69