Verbod op doorverkoop tickets

TicketHet Grondwettelijk Hof heeft op 30 april 2015 de klacht van www.ebay.be en www.2dehands.nl tegen de wet van 30 juli 2013 die de doorverkoop met winst van toegangskaarten voor evenementen verbiedt, verworpen. Het verbod op doorverkoop van toegangskaarten blijft dus overeind.

Dit arrest verscheen op 27 mei 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 323) samen met een bespreking van Diederik Bruloot. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 april 2015.


Grondwet – gelijkheid en niet discriminatie – vrijheid van ondernemen – vrij verkeer van diensten – elektronische handel – verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen

De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. Het verbod dat in dat verband aan de uitbaters van elektronische platformen wordt opgelegd, moet aldus worden begrepen dat daaruit geen actieve toezichtsverplichting voortvloeit, maar slechts een verplichting om maatregelen te nemen van zodra zij op de hoogte zijn van onwettige doorverkoopaanbiedingen. Ook na de opheffing van het decreet d’Allarde blijft het Grondwettelijk hof bevoegd om wettelijke bepalingen te toetsen aan de artikelen 10 en 11 van Grondwet in samenhang gelezen met de vrijheid van ondernemen, zoals thans opgenomen in artikel II.3 van het Wetboek van Economisch Recht.


Bron: GwH 30 april 2015, nr. 2015/50, NjW 2015, afl. 323, 395.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Diederik Bruloot in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over doorverkoop van tickets.


Gepubliceerd op 27-05-2015

  89