Verbetering vonnis

JustitiaEen arrest van het Hof van Cassatie heeft betrekking op de problematiek van de termijn waarbinnen aan de rechter kan worden gevraagd ‘gebreken’ in zijn eerder gewezen uitspraken recht te zetten.

Dit arrest verscheen op 3 februari 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 335) samen met een korte bespreking van Claudia Van Severen. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 24 februari 2015.

Burgerlijke rechtspleging – verbetering vonnis – termijn

Geen enkele wetsbepaling bepaalt een termijn waarbinnen een vordering tot verbetering van een rechterlijke beslissing moet worden ingesteld. De vordering tot verbetering van een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing kan worden ingesteld zolang de tenuitvoerlegging van die beslissing mogelijk is.


Bron: Cass. 24 februari 2015, NjW 2016, afl. 335, 76.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de verbetering van vonnissen.


Gepubliceerd op 03-02-2016

  346