Urgentie in kort geding

Advocaat-magistraatEen arrest van het hof van beroep te Gent laat toe één en ander beknopt toe te lichten over bepaalde aspecten van de vereiste hoogdringendheid in kortgedingprocedures. Dit arrest verscheen op 30 november 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 351) samen met een bespreking van Tijl De Jaeger. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Gent van 30 januari 2015. 


Hoger beroep – kort geding – urgentie – wettigheid van de bestreden uitspraak

Urgentie vormt een component van zowel de materiële bevoegdheid van de kortgedingrechter als de grond van de kortgedingprocedure. Wanneer hoger beroep wordt aangetekend tegen een uitspraak van de kortgedingrechter, moet de appelrechter de wettigheid van deze beschikking nagaan, zelfs als er geen urgentie aanwezig is op het ogenblik dat de appelrechter uitspraak doet. De mogelijkheid om voorlopige maatregelen te verkrijgen bij de rechter ten gronde (art. 19 lid 3 Ger.W.), verhindert een optreden in kort geding niet (altijd).Bron: Gent 30 januari 2015, NjW 2016, afl. 351, 831.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Tijl De Jaeger in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over exceptie van borgstelling van de urgentie in kort geding.

Gepubliceerd op 30-11-2016

  1176