Terroristische organisatie

ShariaArtikel 137 e.v. Sw. – terroristische groepering – Sharia4Belgium – Syriëstrijders – uitsluitingsgrond van artikel 141bis Sw.

Volgens de correctionele rechtbank te Antwerpen was de ondertussen reeds opgeheven organisatie ‘Sharia4Belgium’ een terroristische organisatie. De rechtbank veroordeelde 44 van de 46 beklaagden, de meesten voormalig lid van Sharia4Belgium, wegens één of meerdere van de volgende terroristische misdrijven: het leiden van een terroristische organisatie, het deelnemen aan de activiteiten van zulke organisatie, de wederrechtelijke vrijheidsberoving in het kader van een terroristische groep, het verspreiden van boodschappen die aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven en het bedreigen met het plegen van een terroristische aanslag.


Bron: Corr. Antwerpen 11 februari 2015, NjW 2015, afl. 320, 280.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Eef Vandebroek integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over terrorisme.


Gepubliceerd op 09-04-2015

  91