Subrogatierecht van de verzekeraar

HandschoenenLoondoorbetaling – arbeidsongevallenverzekeraar – draagwijdte van de ‘eigen schade’ – openbaar bestuur

Een werkgever en een verzekeraar zijn niet vereenzelvigbaar. Het eigen recht op schadevergoeding van een werkgever voor gederfde arbeidsprestaties bij een arbeidsongeval werkt niet door in de verhouding tussen de verzekeraar en de aansprakelijke derde. Dergelijk recht is louter verbonden met de specifieke en persoonlijke arbeidsverhouding en derhalve niet transponeerbaar (of beter: ‘subrogeerbaar’) naar de verzekeringsrechtelijke context.


Bron: Rb. Gent 24 oktober 2013, NjW 2014, afl. 310, 800.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sophie Guiliams in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het subrogatierecht van de verzekeraar.


Gepubliceerd op 10-11-2014

  478