Stuiting verjaring

KalenderHet hof van beroep te Antwerpen deed op 26 januari 2015 uitspraak over de stuiting van de verjaring in het geval van een nietige dagvaarding. Dit leverde enkele interessante gezichtspunten op.

Dit arrest verscheen op 25 november 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 331) samen met een korte bespreking van Johanna Waelkens. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 26 januari 2015.


Stuiting verjaring – nietige dagvaarding – artikels 2246, 2247, 2262 § 1 en 2277 BW – artikel 700 Ger.W.

Een factuur van 10 mei 2000 wordt slechts gedeeltelijk betaald. Twee latere facturen, van 26 april 2002 en 30 april 2003, worden niet betaald. De schuldeiser dagvaardt de schuldenaar op 10 juli 2003. De dagvaarding wordt echter betekend op een verkeerd adres. Op 30 januari 2012 volgt een nieuwe dagvaarding. De schuldenaar beroept zich op de verjaring van de vordering op grond van artikel 2262 § 1 BW, dat bepaalt dat alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar. In ondergeschikte orde argumenteert hij dat de vordering verjaard is op basis van artikel 2277 BW, dat in een kortere verjaringstermijn van vijf jaar voorziet.

De eerste factuur is, gelet op de tienjarige verjaringstermijn, verjaard. De dagvaarding van 10 juli 2003, stuit de verjaring niet, omdat deze nietig is. Artikel 2246 BW bepaalt enkel dat de dagvaarding voor een onbevoegde rechter de verjaring stuit. Indien zijn eis wordt afgewezen, wordt de stuiting voor niet bestaande gehouden conform artikel 2247 BW.

De twee latere facturen zijn niet verjaard. De vijfjarige verjaringstermijn uit artikel 2277 BW is niet van toepassing. Schulden verjaren slechts door het verstrijken van de vijfjarige termijn indien ze periodiek wederkerig zijn, voortvloeien uit dezelfde oorzaak en toenemen na verloop van tijd. In deze zaak kunnen de bedragen geïndexeerd worden. De schuld was dan ook van in het begin bepaalbaar. 


Bron: Antwerpen 26 januari 2015, NjW 2015, afl. 331, 814.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Johanna Waelkens in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de stuiting van verjaring.


Gepubliceerd op 25-11-2015

  704