Stille verkoop onroerend goed

HuisVastgoed – bemiddelingsopdracht – miskenning verbintenis tot discretie – buitengerechtelijke ontbinding – geen opzegging

De vermelding in een bemiddelingsovereenkomst strekkende tot de verkoop van een onroerend goed ‘discreet behandelen: adres niet publiceren’ impliceert niet dat de discretie er enkel in bestaat het adres niet te publiceren, maar wel dat de discretie er onder meer in bestaat dat het adres niet gepubliceerd mag worden. De vastgoedmakelaar begaat dan ook een contractuele fout indien de gevoerde publiciteit het voor de gemiddelde lezer eenvoudig maakt om zonder nadere tussenkomst van de makelaar het goed te lokaliseren.


Bron: Gent 21 mei 2014, NjW 2015, afl. 314, 23.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Reinhard Steennot in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Reinhard Steennot integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtspraak over stille verkoop.


Gepubliceerd op 14-01-2015

  77