Samenlopende fouten van aannemer en architect

Contractuele aansprakelijkheid – samenlopende fouten aannemer en architect – artikel 1792 BW – openbare orde – uitsluiting in solidumgehoudenheid – (ongeoorloofde) aansprakelijkheidsbeperking

Aangezien de tienjarige aansprakelijkheid opgenomen in artikel 1792 BW van openbare orde is, kan deze aansprakelijkheid contractueel niet worden uitgesloten of beperkt. Het beding op grond waarvan een architect, in geval van een samenlopende fout met deze van een aannemer, ten aanzien van de bouwheer enkel vergoeding verschuldigd is voor zijn aandeel in de totstandkoming van de schade, houdt een beperking in van zijn aansprakelijkheid jegens de bouwheer op grond van artikel 1792 BW. Deze beperking is strijdig met de openbare orde en bijgevolg ongeoorloofd.

 

Bron: Cass. 5 september 2014, NjW 2015, afl. 316, 108.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Sophie Guiliams integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over samenlopende fouten van aannemer en architect.


Gepubliceerd op 11-02-2015

  152