Regularisatie onregelmatig hoger beroep

GrafkistEen arrest van het hof van beroep te Gent behandelt de procesrechtelijke gevolgen van het overlijden van een procespartij. Het hof stelt dat de ontoelaatbaarheid van het hoger beroep kon worden geregulariseerd door een vrijwillige gedinghervatting door de erfgenamen.

Dit arrest verscheen op 4 mei 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 341) samen met een korte bespreking van Claudia Van Severen. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Gent van 7 januari 2016.

Burgerlijke rechtspleging – rechtsopvolging – overlijden partij vóór het instellen van hoger beroep – hoger beroep tegen overleden partij – hervatting van geding – tussenkomst – gedingkosten

Uit artikel 815 Ger.W. volgt niet dat tegen een reeds vóór het instellen van het hoger beroep overleden partij hoger beroep kan worden ingesteld. Een overleden partij ontbeert hoe dan ook hoedanigheid om in rechte te worden aangesproken via het instellen van een rechtsmiddel. Het hoger beroep ingesteld tegen een reeds overleden partij is onontvankelijk. Gedinghervatting (tussenkomst als rechtsopvolgers) kan evenwel verhelpen, indien vóór en tijdens het instellen van het hoger beroep namens de overleden partij geen rechtshandelingen meer waren gesteld. Gedinghervatting zou in die optiek kunnen dienen tot regularisatie van een onregelmatig hoger beroep (art. 816 Ger.W.).
De rechtsopvolgers van een overleden partij die ten onrechte weigeren vrijwillig het geding te hervatten, moeten de nodeloze kosten van de navolgende betekening van het beroepen vonnis en een daarop aansluitend tweede hoger beroep dragen.Bron: Gent 7 januari 2016, NjW 2016, afl. 341, 350.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de procesrechtelijke gevolgen van het overlijden van een procespartij.


Gepubliceerd op 04-05-2016

  419