Regresrecht van de borg jegens de hoofschuldenaar

RekenmachineDe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel brengt een aantal algemene principes over het regresrecht van de borg in herinnering. Dit had tot gevolg dat de borg geen terugbetaling kon krijgen van wat hij als borg betaald had.

Dit vonnis verscheen op 30 september 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 327) samen met een korte bespreking van Caroline Lebon. Hierna volgt het kopje bij dit vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 19 juni 2015.

Artikel 2228 BW – regresrecht borg – tienjarige verjaringstermijn – geen borg voor natuurlijke verbintenis – borg geen regres jegens hoofdschuldenaar bij vrijwillige betaling natuurlijke verbintenis

Het regresrecht van de borg in toepassing van artikel 2228 BW verjaart na verloop van 10 jaar te rekenen vanaf de dag van de betaling door de borg (toepassing van artikel 2262bis § 1 lid 1 BW). De borg die overgaat tot vrijwillige betaling van een verjaarde schuld van de hoofdschuldenaar heeft geen regresvordering jegens de hoofdschuldenaar.


Bron: Rb. Brussel 19 juni 2015, NjW 2015, afl. 327, 605.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Caroline Lebon in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het regresrecht van de borg.


Gepubliceerd op 29-09-2015

  174