Rechtsmacht

WeegschaalHet hof van beroep te Antwerpen, zetelend in kort geding, oordeelde dat het over de vereiste rechtsmacht beschikt wanneer een geïnterneerde seksueel delinquent een vrijheid op proef of een passende therapeutische begeleiding en behandeling vordert. Dit arrest verscheen op 14 december 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 352) samen met een bespreking van Sofie Royer. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 november 2015.


Kort geding – subjectieve rechten – spoedeisend karakter – internering

De kortgedingrechter heeft rechtsmacht in een geschil over de aantasting van het subjectief recht op een effectieve begeleiding en behandeling binnen een redelijke termijn en een schending van de artikelen 3 en 5.1.E EVRM. Hij oordeelt in dat geval niet over een geschil dat aan de gewone rechterlijke macht werd onttrokken. Evenmin stelt hij zich in de plaats van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.
Het kort geding is een bijzondere rechtspleging met een versnelde en vereenvoudigde procedure om tegemoet te komen aan de nood om in spoedeisende gevallen preventief en onmiddellijk beslissingen te kunnen nemen wanneer schade of ernstige ongemakken zich dreigen voor te doen en wanneer de normale procesgang geen soelaas kan bieden.Bron: Antwerpen 18 november 2015, NjW 2016, afl. 352, 867.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sofie Royer in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over Rechtsmacht.

Gepubliceerd op 14-12-2016

  447