Recht op toegang tot rechter voor personen met een handicap

JustitiepaleisStrafzaken – toegang tot de rechter – beklaagde met een handicap – discriminatie – gevolgen

Door het gebrek aan voorzieningen in het gerechtsgebouw voor personen met een handicap wordt aan beklaagde, die een rolstoelgebruiker is, de mogelijkheid ontzegd zich behoorlijk en zoals ieder ander burger in de zittingszaal te verdedigen. Zolang de zittingszaal niet toegankelijk is voor beklaagde kan de zaak niet worden behandeld en wordt die opnieuw overgemaakt aan het openbare ministerie, die al of niet kan beslissen beklaagde op te roepen op een zitting in een gerechtsgebouw dat wel toegankelijk is voor personen met een handicap. Aangezien beklaagde ook niet in de mogelijkheid is om te komen kennisnemen van de uitspraak, beveelt de rechtbank aan de griffie om beklaagde een kosteloze kopie van het vonnis toe te zenden.


Bron: Pol. Vilvoorde 6 januari 2015, NjW 2015, afl. 319, 246.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het recht op toegang tot de rechter.


Gepubliceerd op 26-03-2015

  91