Rb. Oost-Vlaanderen afd. Gent 27 oktober 2014, De Juristenkrant nr. 304

Rb. Oost-Vlaanderen afd. Gent 27 oktober 2014, Juristenkrant nr. 304 

De rechtbank van eerste aanleg in Gent oordeelde onlangs dat een advocaat geen recht heeft op erelonen wanneer daarover geen voorafgaandelijk akkoord was. De rechtbank oordeelde dat zonder de ‘noodzakelijke voorafgaande toestemming’ van de cliënt er geen contractuele grondslag is voor het innen van erelonen.

Gepubliceerd op 12-03-2015

  110