Rb. Leuven 4 mei 2016, Juristenkrant nr. 331

Rb. Leuven 4 mei 2016, Juristenkrant nr. 331 

Onlangs nog sprak de rechtbank van eerste aanleg in Leuven zich uit over schade veroorzaakt door een hartimplantaat. Het ziekenhuis was volgens de rechtbank niet aansprakelijk voor het gebruik van het slechte implantaat. Maar over de vraag of de verplichting tot het gebruik van deugdelijk medisch materiaal een resultaats- dan wel een inspanningsverbintenis is, bestaat in de rechtsleer en rechtspraak discussie. (D. VERHOEVEN, Schade door implantaat: contractuele aansprakelijkheidsregeling nog te onduidelijk, Juristenkrant nr. 331, 15 juni 2016, p.4)

Gepubliceerd op 14-11-2016

  316