Rb Antwerpen, 9 oktober 2017 (belasting imagoverlagende winkels), De Juristenkrant nr. 359

Op 9 oktober 2017 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen dat er tegen de Antwerpse belasting op uitbatingsvergunningen - bekend als de belasting op ‘imagoverlagende winkels’ - geen juridische bezwaren bestaan.

Gepubliceerd op 06-12-2017

  343