Privacy bij verkeersovertredingen

NummerplaatHet Hof van Cassatie deed uitspraak over het opvragen van gegevens van houders van een kentekenplaat aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Dit arrest verscheen op 15 februari 2017 in aflevering 356 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) samen met een bespreking van Sofie Royer. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 13 december 2016.


Wegverkeersovertreding – identificatie houder kentekenplaat – machtiging sectoraal comité – Wet Kruispuntbank Voertuigen

Artikel 18 § 1 Wet Kruispuntbank Voertuigen bepaalt dat een machtiging van het sectoraal comité voor de federale overheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vereist is voor elke toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank Voertuigen, andere dan de gegevens vermeld in het gelijkvormigheidsattest of certificaat van overeenstemming. Hoewel het tot de opdracht van de politie behoort om overtredingen op de verkeersreglementen op te sporen en vast te stellen, heeft de politie volgens het Hof van Cassatie geen toegang tot de Kruispuntbank Voertuigen voor de identificatie van een titularis van de houder van een kentekenplaat zonder machtiging van het sectoraal comité.Bron: Cass. 13 december 2016, NjW 2017, afl. 356, 114.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sofie Royer in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over exceptie van borgstelling van de Wet Kruispuntbank Voertuigen.

Gepubliceerd op 15-02-2017

  402