Persrechter op Twitter

TwitterAls een persrechter in een tweet het vermoeden van onschuld miskent, betekent dit niet noodzakelijk dat alle rechters van zijn rechtbank partijdig zijn. Zo oordeelde het Hof van Cassatie. Dit arrest verscheen op 30 maart 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 339) samen met een korte bespreking van Eric Brewaeys. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 23 juni 2015.

Procesrecht – onttrekking van de zaak aan de rechter – gewettigde verdenking – strafproces – persrechter – twitterbericht

De verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking is slechts mogelijk wanneer alle rechters van het rechtscollege niet in staat zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen over de zaak of indien bij partijen, derden of zelfs de publieke opinie daarover redelijkerwijze twijfel zou kunnen bestaan. Een dergelijk verzoek is slechts ontvankelijk als het gegrond is op duidelijk aanwijsbare en precieze feiten die dat vermoeden kunnen verantwoorden ten aanzien van alle rechters van dit rechtscollege. Een persrechter is niet de vertegenwoordiger van het rechtscollege noch van alle magistraten die dit rechtscollege samenstellen. Hij spreekt dan ook niet namens dit rechtscollege of de individuele magistraten die dit rechtscollege samenstellen. 


Bron: Cass. 23 juni 2015, NjW 2016, afl. 339, 252.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Eric Brewaeys in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Eric Brewaeys integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over social media.

Gepubliceerd op 31-03-2016

  161