Patronaatsverklaring

JustitiaHet hof van beroep te Antwerpen sprak zich uit over de omvang van de verbintenissen van een moedermaatschappij die een ‘parent company guarantee’ heeft bezorgd ter waarborg van de uitvoering van de aangegane verbintenissen van haar dochter. De rechter kwalificeert de gegeven garantie als een patronaatsverklaring. Dit arrest verscheen op 5 oktober 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 347) samen met een bespreking van Johanna Waelkens. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 januari 2016.


Patronaatsverklaring – garantieverbintenis – borgtocht

De term ‘patronaatsverklaring’ wordt gebruikt ter aanduiding van een grote verscheidenheid van verklaringen afgelegd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met de bedoeling al dan niet bepaalde crediteuren van een andere rechtspersoon gerust te stellen wat betreft hun kansen op voldoening van hun schuldvordering. De patronaatsverklaring vloeit voort uit een verbindende eenzijdige belofte. Een patronaatsverklaring kan een positieve verplichting inhouden, namelijk een verbintenis om te betalen in plaats van de debiteur.Bron: Antwerpen 18 januari 2016, NjW 2016, afl. 347, 634.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Johanna Waelkens in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de patronaatsverklaring.

Gepubliceerd op 05-10-2016

  662