Overlevingspensioen bij polygaam huwelijk: twee maten en twee gewichten

PolygamieHet Hof van Cassatie behandelde de vraag of de toekenning van een overlevingspensioen aan een weduwe uit een polygaam huwelijk tegen de Belgische openbare orde is.

Dit arrest verscheen op 16 september 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 326) samen met een korte bespreking van Yves Stevens. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2014.

Pensioen – werknemers – polygamie – verdrag met Marokko – twee weduwen – verdeling overlevingspensioen – openbare orde

De Belgische internationale openbare orde staat de verdeling van het overlevingspensioen tussen twee echtgenoten van eenzelfde polygame man niet in de weg.


 


Bron: Cass. 15 december 2014, NjW 2015, afl. 326, 543.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Yves Stevens in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over overlevingspensioen.


Gepubliceerd op 16-09-2015

  205