Onenigheid tussen vennoten

KettingWanneer een duurzame onenigheid tussen vennoten iedere verdere samenwerking onmogelijk maakt, dan zal de rechter de aandelen aan één van de vennoten toewijzen. Het hof van beroep te Gent wees de aandelen toe aan de partij die geacht werd het meest betrokken te zijn bij het voortbestaan van de vennootschap.

Dit arrest verscheen op 12 april 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 360) samen met een korte bespreking van Sarah De Geyter. Hierna vindt u het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Gent van 12 oktober 2015.


Geschillenregeling – wederzijdse vorderingen tot uitsluiting – duurzame onenigheid – vennoot 

Wanneer een vordering tot uitsluiting op grond van onenigheid wordt beantwoord met een tegenvordering tot uitsluiting op grond van onenigheid en het niet duidelijk is aan wie deze onenigheid te wijten is, dan moet de rechter onderzoeken welke vennoot de meeste garanties biedt voor het voortbestaan van de vennootschap.Bron: Gent 12 oktober 2015, NjW 2017, afl. 360, 280. 

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sarah De Geyter in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over duurzame onenigheid tussen vennoten.

Gepubliceerd op 12-04-2017

  535