Kg. rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 11 mei 2016, Juristenkrant nr. 334

Kg. rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 11 mei 2016, Juristenkrant nr. 334 

Eigenaars van inbeslaggenomen dieren kunnen, naast een procedure voor de Raad van State over de legaliteit van die overheidsbeslissing, tegelijk aankloppen bij de burgerlijke kortge-dingrechter. De kortgedingrechter zal zich bevoegd verklaren wanneer de inbeslagname van het dier één van de subjectieve rechten kan aantasten van de eigenaar van het dier of van de dierenwelzijnsvereniging die opkomt voor het inbeslaggenomen dier. Dat blijkt uit een re-cente beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afde-ling Gent, in kort geding. (A. GODFROID, 'Burgerlijke rechter heeft rechtsmacht bij bestuurlijke inbeslagname van dieren', Juristenkrant nr. 334, 28 september 2016, p.6)

Gepubliceerd op 14-11-2016

  297