Gent, 26 september 2013, De Juristenkrant nr. 276

Gent, 26 september 2013, De Juristenkrant nr. 276

Het Gentse hof van beroep bevestigt dat bij gebrek aan onderhandse of authentieke akte een sms het begin van een bewijs kan uitmaken. Toch oordeelde de rechtbank in deze zaak, anders dan in eerste aanleg, dat dat begin niet volstond om aan te tonen dat er overeenstemming bereikt was over de verkoopprijs van een huis (Benoit Samyn, 'Sms is maar begin van bewijs', De Juristenkrant nr. 276).

Gepubliceerd op 25-10-2013

  169