Gent 25 februari 2016, Juristenkrant nr. 325

Gent 25 februari 2016, Juristenkrant nr. 325 

Een aantal slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk had voor de rechter een schadevergoeding gevorderd van de kerkelijke overheid voor een vermeend jarenlang doofpotbeleid. Ze kregen echter nul op het rekest. De procedurele bezwaren die in eerste aanleg tot de afwijzing van de vordering hadden geleid, werden door het Gentse hof van beroep integraal bevestigd. (S. SOBRIE, 'Geen schadevergoeding voor ‘doofpotbeleid’ van kerkelijke leiders', Juristenkrant nr. 325, 9 maart 2016, pagina 3)

Gepubliceerd op 18-03-2016

  228