Fr. Rb. Brussel 9 mei 2014, De Juristenkrant nr. 290

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel kende op 9 mei 2014 opnieuw schadevergoedingen toe voor oproepingsbrieven die in het Nederlands werden verstuurd. (F. JUDO, 'Een gezaghebbend, maar verbroken arrest', De Juristenkrant nr. 290, 28 mei 2014)

Gepubliceerd op 05-06-2014

  82