Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling

Rechter - cartoonBurgerlijke rechtspleging – exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling – toepassingsgebied – kosten en schadevergoedingen – begrip

Het toepassingsgebied van de exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling ex artikel 851 en 852 Ger.W. strekt zich ook uit tot rechtspersonen naar vreemd recht. Voor de beoordeling van de verplichting
tot borgstelling kan alleen de schadevergoeding in rekening worden gebracht die strekt tot herstel van een nadeel berokkend aan de Belgische verweerder door het feit zelf van het proces of door beledigende of kwetsende bewoordingen die de eisende vreemdeling zou hebben geuit tijdens het proces. De schadevergoeding die wordt gevorderd door de Belgische verweerder op grond van beweerde contractuele tekortkomingen van de eisende vreemdeling is geen schadevergoeding voortvloeiend uit het geding waarvoor een borgstelling opgelegd kan worden.


Bron: Kh. Turnhout 2 juni 2014, NjW 2014, afl. 311, 854.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

U kunt de bespreking bij deze uitspraak van Claudia Van Severen integraal lezen in elektronische vorm via Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling.


Gepubliceerd op 27-11-2014

  393