Ernstige fiscale fraude

WitwassenErnstige fiscale fraude – verzwarende omstandigheid – strafrechtelijk legaliteitsbeginsel – gelijkheidsbeginsel

De wet van 17 juni 2013 heeft de notie ‘ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd’ ingevoegd in de meeste fiscale wetboeken als verzwarende omstandigheid van het fiscaal basismisdrijf. Het gebruik van het woord ‘ernstige’ schendt het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel niet en is aldus in overeenstemming met artikel 12 lid 2 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 EVRM en artikel 15 lid 1 IVBPR.


Bron: GwH 5 februari 2015, nr. 2015/13, NjW 2015, afl. 321, 312.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Claudia Van Severen in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over ernstige fiscale fraude.


Gepubliceerd op 29-04-2015

  113