Conclusies

HandgeschrevenDe rechtbank van koophandel te Gent (afd. Gent) deed uitspraak over de antwoordplicht van de rechter op met de hand geschreven conclusies van een partij die zich in persoon verdedigde. Deze partij hanteerde echter niet de vooropgestelde vierdelige structuur zoals opgelegd door artikel 744 Ger.W.  Dit vonnis verscheen op 1 februari 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 355) samen met een korte bespreking van Tijl De Jaeger. Hierna vindt u het kopje bij dit vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent (afd. Gent) van 27 mei 2016.


Burgerlijke rechtspleging – Potpourri I – structuur van de conclusie – antwoordplicht van de rechter

Sinds 1 november 2015 moeten procespartijen hun conclusies opmaken volgens een bepaald stramien. Het nieuwe artikel 744 Ger.W. stelt immers dat de rechter enkel moet antwoorden op middelen die in de juiste structuur worden uiteengezet.


Hier vindt u de conclusies van de partij die zich in persoon verdedigde.Bron: Kh. Gent (afd. Gent) 27 mei 2016, NjW 2017, afl. 355, 80.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Tijl De Jaeger in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de vormvereisten van conclusies.

Gepubliceerd op 01-02-2017

  742