Commerciële maatschap

VennotenCommerciële maatschap – opzegging – ontbinding – vereffening van gemeenschappelijk doelvermogen

Ook al heeft het ontbreken van rechtspersoonlijkheid tot gevolg dat een commerciële maatschap geen maatschappelijk vermogen heeft, het lijdt geen twijfel dat de door de rechtbank bevolen vereffening noodzakelijkerwijze betrekking heeft op het gemeenschappelijk doelvermogen dat partijen als vennoten van de maatschap door hun inbreng tot stand hebben gebracht. Dit gemeenschappelijk doelvermogen moet worden beschouwd als een vrijwillige, duurzame en georganiseerde vorm van onverdeeldheid die tussen de vennoten van de maatschap in hun gemeenschappelijk belang is aangegaan.


Bron: Gent 6 oktober 2014, NjW 2015, afl. 322, 365.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Sarah De Geyter in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de maatschap.


Gepubliceerd op 13-05-2015

  240