Chronisch vermoeidheidssyndroom

MoeDe arbeidsrechtbank te Leuven moest oordelen of een zelfstandige die leed aan het chronisch vermoeidheidssyndroom arbeidsongeschikt was. De rechter stelt dat er moet onderzocht worden wat de impact van een aandoening is op de professionele mogelijkheden van de betrokkene. Dit vonnis verscheen op 18 januari 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 354) samen met een korte bespreking van Evelien Timbermont. Hierna vindt u het kopje bij dit vonnis van de arbeidsrechtbank te Leuven van 7 oktober 2016.


Arbeidsongeschiktheid – zelfstandige – beoordeling – chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) 

Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige in het kader van het KB van 20 juli 1971 is niet zozeer de medische diagnose doorslaggevend, maar wel de impact van de letsels of functionele stoornissen op de professionele activiteiten van de zelfstandige, wat steeds in concreto moet beoordeeld worden. 
Bron: Arbrb. Leuven 7 oktober 2016, NjW 2017, afl. 354, 41.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Evelien Timbermont in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over arbeidsongeschikheid van zelfstandigen.

Gepubliceerd op 18-01-2017

  475