Cassatieadvocaat in strafzaken

MagistraatVolgens het Grondwettelijk Hof houdt de combinatie van de korte termijn om een cassatieberoep in strafzaken in te stellen en de vereiste dat dit gedaan wordt door een advocaat die een specifieke opleiding in cassatieprocedures heeft genoten, geen onredelijke inperking in van het recht op toegang tot de rechter en het recht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat naar keuze.

Dit arrest verscheen op 20 april 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 340) samen met een korte bespreking van Eef Vandebroek. Hierna volgt het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 juli 2015. 

Cassatieberoep in strafzaken – keuze van advocaat – recht op toegang tot de rechter – rechten van verdediging – art. 6 EVRM – art. 14 IVBPR

De wet van 14 februari 2014 hervormt de cassatieprocedure in strafzaken om de materie te verduidelijken en de toevloed aan cassatieberoepen (van soms twijfelachtige kwaliteit) te beperken. Deze hervorming houdt onder meer in dat enkel nog een advocaat een geldige verklaring tot cassatieberoep kan doen. Vanaf 1 februari 2016 moet die advocaat bovendien houder zijn van een getuigschrift van een opleiding in cassatieprocedures. Daarnaast wijzigt de wet ook de termijn waarbinnen cassatieberoep kan worden aangetekend. De termijn van vijftien vrije dagen wordt vervangen door een gewone termijn van vijftien dagen die in geval van een beslissing op verstek bovendien pas ingaat nadat de verzetstermijn verstreken is. Het Grondwettelijk Hof verklaarde het beroep tot vernietiging dat werden ingesteld tegen de bepalingen van de wet van 14 februari 2014 die deze wijzigingen invoeren wegens schending van het recht op toegang tot de rechter en het recht van toegang tot een advocaat, ongegrond. 


Bron: GwH 16 juli 2015, nr. 2015/108, NjW 2016, afl. 340, 288.

De volledige tekst vindt u in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Klik hier voor meer informatie over het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

NjW kan ook gelezen worden op smartphone en tablet. Wie al een abonnement heeft op de papieren versie geniet van een voordeeltarief. Klik hier voor meer informatie over NjW mobiel. 

>>> Als u nu een jaarabonnement neemt op NjW ontvangt u gratis de uitspraak en de bespreking van Eef Vandebroek in pdf-formaat. Zend hiervoor een e-mail met vermelding van alle vereiste contactgegevens voor de levering en facturatie van uw abonnement naar: njw@wolterskluwer.be.

De website van NjW: www.e-njw.be

Op Jura vindt u meer rechtsleer over het cassatieberoep in strafzaken .

Gepubliceerd op 19-04-2016

  221