Cass. 30 april 2014 (de Croÿ bis), De Juristenkrant nr. 289

Op 30 april 2014 verbrak het Hof van Cassatie het arrest-de Croÿ. In dat arrest van 21 oktober 2013 had het hof van beroep in Brussel de strafvordering tegen prins Henri de Croÿ en een aantal anderen ontoelaatbaar verklaard, waardoor de Belgische staat volgens de persberichtgeving een bedrag van 75 miljoen euro riskeerde te mislopen. Cassatie oordeelde dat het hof van beroep de Antigooncriteria had moeten toepassen.

Gepubliceerd op 15-05-2014

  96