Cass 29 oktober 2013, De Juristenkrant nr. 278

Op 29 oktober 2013 verwierp het Hof van Cassatie het beroep dat Fouad Belkacem instelde tegen zijn veroordeling voor het online zetten van YouTubefilmpjes. Een van de gefaalde middelen claimde dat de feiten een persmisdrijf opleverden, waarvoor alleen assisen bevoegd is. (J. VRIELINK, 'Beging Belkacem toch een persmisdrijf?', De Juristenkrant nr. 278)

Gepubliceerd op 25-11-2013

  105